Menu
⭸ ΕΙΣΑΓΩΓΗΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Ανδρέας Βορύλλας: Προτάσεις για τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με την προσθήκη και την τροποποίηση διατάξεων, για την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών στον τρόπο επικοινωνίας και ελέγχου των φορολογουμένων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για κάθε ευνοούμενη πολιτεία, γιατί συμβάλλει στην δημιουργία ενός υγιούς κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που πρέπει να διέπει τις οικονομικές σχέσεις των πολιτών με το κράτος. […]

Ο εκσυγχρονισμός του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, με την προσθήκη και την τροποποίηση διατάξεων, για την εφαρμογή διαφανών διαδικασιών στον τρόπο επικοινωνίας και ελέγχου των φορολογουμένων, πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο για κάθε ευνοούμενη πολιτεία, γιατί συμβάλλει στην δημιουργία ενός υγιούς κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που πρέπει να διέπει τις οικονομικές σχέσεις των πολιτών με το κράτος.

Σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε μια σειρά βελτιώσεων σε συγκεκριμένες διατάξεις, που κρίνονται αναγκαίες για τον στόχο που έχει τεθεί, δηλαδή να ελαχιστοποιηθούν οι προστριβές και η ταλαιπωρία των φορολογουμένων. Παρεμβάσεις που είναι απαραίτητες για να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας δικαίου, στη σχέση του φορολογούμενου με τη Φορολογική Διοίκηση. Τέλος να δοθεί και η δυνατότητα αναβίωσης των ρυθμίσεων που χάθηκαν για τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό οφειλετών.

Η ψηφιακή επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογουμένους είναι προς την σωστή κατεύθυνση, γιατί δεν μπορεί να αμφισβητηθεί το περιεχόμενο των εγγράφων, που δόθηκαν ή όχι από και προς την φορολογική αρχή.

Ωστόσο η ψηφιακή επικοινωνία της φορολογικής διοίκησης με τους φορολογουμένους, δεν θα πρέπει να δημιουργεί αποκλεισμούς σε όσους δεν έχουν την πρόσβαση και την απαιτούμενη γνώση της χρήσης τους.

Προτείνουμε η επικοινωνία με τις «κλασικές» μεθόδους να διατηρηθεί για πολίτες άνω των 70 ετών εφόσον το επιθυμούν, δεδομένου ότι κατά τεκμήριο δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση νέων τεχνολογιών.

Επίσης προτείνουμε την προσθήκη μιας νέας παραγράφου όπου για πολύπλοκα φορολογικά θέματα οι θεσμικοί φορείς όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι και οι Ενώσεις Λογιστών Φοροτεχνικών να μπορούν να αιτούνται προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ την έκδοση Ερμηνευτικών εγκύκλιων και οδηγιών για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας.

Είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες ότι ορισμένες επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν συστηματικά, έχουν «εικονικούς» νόμιμους εκπροσώπους αλλοδαπούς ή υπέργηρους πολίτες με «καθαρά ΑΦΜ», πρόκειται κυρίως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (νυκτερινά κέντρα, εστιατόρια, ταβέρνες, φούρνοι κλπ) και πρατήρια υγρών καυσίμων, ώστε να προστατεύεται ο πραγματικός δικαιούχος – ιδιοκτήτης της επιχείρησης που φοροδιαφεύγει.

Προτείνουμε η Φορολογική Διοίκηση να δύναται να αναστέλλει τη χρήση ή να προβαίνει σε απενεργοποίησή του Α.Φ.Μ., εκτός των «εικονικών» νομίμων εκπροσώπων και κατόπιν σχετικής έρευνας, των πραγματικών δικαιούχων – ιδιοκτητών των επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν και άμεσα να δεσμεύονται τα περιουσιακά στοιχεία τους.
Θεωρούμε ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί εκ νέου, το ύψος της έκπτωσης στα πρόστιμα και στις προσαυξήσεις, ούτως ώστε να μην βρεθούμε πάλι προ των πυλών μιας νέας αναγκαίας σύστασης Εξωδικαστικών Επιτροπών, οι οποίες κατατείνουν στην δικαστηριακή αποσυμφόρηση.

Τέλος τα Άρθρα 87, 88, 89, 90 και 91 αναφέρονται στις ρυθμίσεις οφειλών και την απώλεια αυτών. Με αυτά τα άρθρα δίνεται η δυνατότητα επανένταξης σε ρυθμίσεις που είχαν πρακτικά χαθεί επειδή οι φορολογούμενοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα δύο ή περισσότερες μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης είτε λόγω αδυναμίας είτε λόγω λάθους του συστήματος, που δεν αναγνώρισε μια πληρωμή ως εμπρόθεσμη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΥΠΕΘΟΟ, περίπου 230.000 ρυθμίσεις χάθηκαν λόγω του αυστηρού πλαισίου που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Με βάση εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, περίπου 1,2 δισ. ευρώ «χάθηκαν» από τα κρατικά ταμεία, ποσό το οποίο θα μπορέσει να εισπραχθεί εφόσον οι φορολογούμενοι αναβιώσουν τις ρυθμίσεις που έχασαν μετά και τις αλλαγές που θα επέλθουν μέσω του νέου Κώδικα.

Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να

Η πρότασή του κόμματός μας είναι η επανένταξη όλων των οφειλετών των ρυθμίσεων που χάθηκαν σε μια νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που θα περιλαμβάνει και τυχόν νέα χρέη που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31-12-2023.

Ανδρέας Βορύλλας Βουλευτής Β2
Δυτικού Τομέα Αθηνών ΝΙΚΗ